SMIDARSKO na cestách, z. s.

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl L, vložka 12965

IČ: 07905335

se sídlem: Loučná Hora 8, 503 53 Smidary

číslo bankovního účtu: 2601606680/2010

e-mail: smidarskonacestach@seznam.cz

rajče: smidarskonacestach, fcb: SMIDARSKO na cestách

kontakt:

předseda spolku – Jana Draštíková: tel: 604 452 524

místopředseda spolku – Jana Parobková: tel: 605 037 889

VEŠKERÉ PŘIHLÁŠKY NA AKCE je možné stáhnout na webových stránkách spolku: https://www.smidarskonacestach.cz/ , na požádání zaslat e-mailem nebo osobně vyzvednout ve Smidarech u Lucie Schovánkové, v potravinách u Michala na náměstí, v Loučné Hoře u Jany Draštíkové nebo Jany Parobkové.

PŘIHLÁŠKA do spolku za člena – na vyžádání e-mailem nebo osobně: smidarskonacestach@seznam.cz

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ – na vyžádání e-mailem nebo osobně, s přihláškou k jednotlivým akcím.